Leasing voor de entertainment industrie.

De aanschaf van nieuwe apparatuur brengt een investering met zich mee die kan drukken op de liquiditeit van het bedrijf maar wel nodig is om het bedrijf te laten groeien en innoveren. Lease kan hierbij een uitkomst bieden. Zo kun je direct beschikken over bijvoorbeeld een nieuwe licht set maar hoef je deze niet in een keer te betalen.
Je betaald een vast bedrag per maand en aan het einde van het contract is de apparatuur jouw eigendom.

Voordelen van lease

 • Leasing geeft je de ruimte om kapitaal vrij te maken (of te houden) voor andere doeleinden.
 • Door een vaste contractperiode en termijnbedrag weet je waar je aan toe bent qua kosten en heb je een voorspelbare kostenplanning.
 • De financiering is 100% en u bent na de leasetermijn eigenaar van de apparatuur.
 • Je bent economisch eigenaar, je hebt het bedrijfsmiddel op de balans en maakt gebruik van fiscale afschrijving.

Distrixs bied deze dienst aan via Activum Finance. Met de lease calculator kun je een berekening maken wat de maandelijke kosten zijn per looptijd en bedrag, dit kan je vervolgens als offerte naar je email laten sturen.
Wanneer de offerte geaccepteerd wordt zal al het contact verder verlopen via Activum Finance.
Wij hebben ook geen invloed op de eventuele acceptatie.

De criteria voor een onderneming om een financial lease arrangement te verkrijgen zijn de volgende:

 • Een langer dan 2 jaar bestaande onderneming of organisatie.
 • Een afdoende onderbouwing van de kredietwaardigheid (positieve resultaten, positief eigen vermogen).
 • Een gezonde verhouding tussen de hoogte van de investering en de financiële performance van de onderneming. 

Wanneer slaagt acceptatie (doorgaans) niet?

 • De beoogd lessee is een startende ondernemer of onderneming (< 1,5 jaar) en er is geen aanvullende zekerheid te bieden door een bestaande of gelieerde onderneming.
 • Er is sprake van een negatief eigen vermogen.
 • Er wordt een negatieve kasstroom gerealiseerd.
 • De ondernemer c.q. onderneming is betrokken (geweest) bij faillissementen.
 • De ondernemer heeft BKR-coderingen.
 • Er zijn onregelmatigheden (bestuurders, eigendom, boekhouding, transacties).
 • Er is risico op reputatieschade voor een financier.
 • De aangeboden informatie is onvolledig c.q. niet toereikend.